Quản trị tổng đài

Thay đổi mật khẩu quản trị

  1. Vào trang quản trị tổng đài CCALL với tên miền: https://pbxhcm037.epacific.net

Note

Mỗi tên miền và tên tài khoản người dùng/mật khẩu của khách hàng là khác nhau. Thông tin này sẽ được cấp khi khách hàng sử dụng dịch vụ của Tổng đài CCALL Cloud.

đăng ký tài khoản máy nhánh
  • Tên người dùng: admin@[tên miền tổng đài của khách hàng]

  • Mật khẩu: Điền mật khẩu đăng nhập

  1. Tại trang quản trị Tổng đài CCALL → HomeAccount Settings

đăng ký tài khoản máy nhánh
  1. Đặt lại thông tin mật khẩu tại mục PasswordSAVE.

đăng ký tài khoản máy nhánh

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời, qua: