Hướng dẫn xem báo cáo cuộc gọi tổng quan

  1. Vào trang quản trị tổng đài CCALL với tên miền được cấp trong thông tin kích hoạt

Note

Mỗi tên miền và tên tài khoản người dùng/mật khẩu của khách hàng là khác nhau. Thông tin này sẽ được cấp khi khách hàng sử dụng dịch vụ của Tổng đài CCALL Cloud.

đăng ký tài khoản máy nhánh
  • Tên người dùng: admin@[tên miền tổng đài của khách hàng]

  • Mật khẩu: Điền mật khẩu đăng nhập

  1. Tại trang quản trị Tổng đài CCALL → StatusExtension Sumary

đăng ký tài khoản máy nhánh
  1. Bộ lọc

  • Quick Select: Chọn nhanh một khoảng thời gian

  • Start và End: Chọn khoảng thời gian mình muốn kiểm tra

  • Include Internal: mặc định là False, bật True sẽ tính luôn các cuộc gọi nội bộ

Sau khi chọn xong thì chọn Update để áp dụng bộ lọc

đăng ký tài khoản máy nhánh

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời, qua: