Tương tác với các hệ thống khác

Tích hợp Tổng đài CCALL CLoud với Microsoft Team

Dùng Microsoft Team thực hiện cuộc gọi ra PSTN (thuê bao trên mạng viễn thông công cộng) sử dụng Direct routing.

Mô hình:

Mô hình
  1. Chuẩn bị một SBC (Session Border Controllers - Bộ điều khiển theo phiên) tương thích với Microsoft Team

  2. Cấu hình trung kế SIP kết nối từ SBC với nhà mạng

Cước nhà mạng và kịch bản được thiết lập. Sau khi thiết lập xong có thể thực hiện gọi ra PSTN từ Microsoft Team với cước phí theo quy định của nhà mạng. Tùy thuộc vào đầu số:

  • Số di động: 800đ/phút

  • Số cố định: 1100đ/phút

Nhờ có SBC có thể kết nối với Microsoft Team bằng tổng đài IP CCALL Cloud hiện hữu. Khi được kết nối cuộc gọi giữa Team có thể cấu hình 2 kịch bản sau:

  • Kịch bản 1: Nếu Microsoft Team với tính năng tổng đầy trong gói office 365 E1, E3 + Microsoft Call System. Cấu hình Microsoft Team với CCALL Cloud được thiết lập peer giữa 2 tổng đài với nhau → Cuộc gọi giữa 2 tổng đài này sẽ được quay số từ 1xx trên Microsoft Team sang 3xx trên CCALL Cloud.

  • Kịch bản 2: Nếu team có tính năng Office Business Essentials + Comment Telephone cấu hình Microsoft Team như một máy nhánh của tổng đài CCALL. Từ tổng đài CCALL của máy nhánh 3xx cấp cho team 1 dãy nhỏ 39xx để khi cần người dùng trên Microsoft Team có thể gọi ra PSTN thông qua tổng đài.

Khuyến nghị:

Phí thuê Office 365 của Call System(Kịch bản 1) sẽ là cân nhắc lớn của hầu hết doanh nghiệp vừa và nhỏ. Để đáp ứng nhu cầu Microsoft Team gọi ra PSTN nên cân nhắc kịch bản 2. Khi đó vẫn đáp ứng được nhu cầu gọi ra PSTN và tổng chi phí bỏ ra cho nhu cầu điện thoại người dùng doanh nghiệp sẽ hợp lý hơn.

Video demo:


Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời, qua: