Hướng dẫn xem log cuộc gọi chi tiết

 1. Tại trang quản trị tổng đài CCALL. Chọn AppsCall Detail Records

_images/xem-log.1.png
 1. Tinh chỉnh các bộ lọc theo nhu cầu tìm kiếm

_images/xem-log.2.png
 1. Diretion: Hướng cuộc gọi.

 • Khoảng trắng: Chọn tất cả

 • Inbound: Nếu muốn tìm kiếm cuộc gọi khách hàng gọi vào tổng đài

 • Outbound: Nếu muốn tìm kiếm cuộc gọi từ tổng đài gọi ra cho khách hàng

 • Local: Nếu muốn tìm kiếm cuộc gọi nội bộ

 1. Status: Trạng thái cuộc gọi.

 • Khoảng trắng: Chọn tất cả

 • Normal Clearing: Cuộc gọi bình thường

 • Originator Cancel: Người gọi chủ động ngắt cuộc gọi

 • No Answer: Cuộc gọi không được thiết lập (không có người nhấc máy)

 1. Source: Số gọi.

 • Khoảng trắng: Chọn tất cả

 • Điền số người gọi muốn lọc

 1. Destination: Số nghe.

 • Khoảng trắng: Chọn tất cả

 • Điền số người nghe muốn lọc

 1. Start Range: Thời gian bắt đầu cuộc gọi.

 • Khoảng trắng: Chọn tất cả

 • From: chọn thời điểm bắt đầu lọc

 • To: chọn thời điểm kết thúc lọc

Sau khi điền đủ các trường, nhấn Search đề hiển thị cuộc gọi theo bộ lọc đã được thiết lập

_images/xem-log.3.png

Chọn Export để xuất file CSV hoặc file PDF


Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời, qua: