Điện thoại Fanvil

Đăng ký điện thoại IP Fanvil với tổng đài CCALL Cloud

Hướng dẫn này dựa trên Fanvil X4G và Tổng đài ảo CCALL Cloud

Áp dụng cho các điện thoại sau:

 • Dòng Fanvil C: C01, C58, C58P, C400, C600,…

 • Dòng Fanvil X1: X1, X1S, X1P,…

 • Dòng Fanvil X2: X2, X2CP,…

 • Dòng Fanvil X3: X3, X3P, X3SP,…

 • Dòng Fanvil X4: X4U, X4G,…

 • Dòng Fanvil X5: X5, X5G,…

Note

Đối với điện thoại IP có nhiều phiên bản khác nhau, phần giao diện đăng ký có thể khác.

 1. Đăng nhập trang web của điện thoại IP

Kết nối điện thoại IP Phone
 • Tên người dùng: admin

 • Mật khẩu mặc định: admin

 1. Chọn Line và chọn một Line để cấu hình

Kết nối điện thoại IP Phone
 • Username: Điền số máy nhánh

 • Display name: Đặt tên tài khoản, Tên sẽ hiển thị trên màn hình LCD của điện thoại

 • Authentication Name: Điền số máy nhánh đăng ký

 • Authentication Password: Điền mật khẩu của số máy nhánh

 • Active: Check

 • SIP Proxy Server Address: Điền tên miền PBX của bạn

 • SIP Proxy Server Port: Điền cổng SIP của máy chủ đăng ký CCALL

 • Outbound Proxy Add: Điền IP SIP của máy chủ đăng ký CCALL

 1. Nhấn vào Apply.

Kết nối điện thoại IP Phone

Lắp đặt và cấu hình điện thoại Fanvil

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng điện thoại IP Phone

Hướng dẫn lắp đặt điện thoại Fanvil

Kết nối điện thoại IP Phone

Hướng dẫn cấu hình điện thoại Fanvil

Hướng dẫn sử dụng IP Phone

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời, qua: