Điện thoại DQN

Đăng ký điện thoại IP DQN với tổng đài CCALL Cloud

Hướng dẫn này dựa trên DQN N1 và Tổng đài ảo CCALL Cloud Áp dụng cho các điện thoại sau:

 • Dòng DQN N1: N1, N1P,…

 • Dòng DQN N2: N2, N2P,…

Note

Đối với điện thoại IP có nhiều phiên bản khác nhau, phần giao diện đăng ký có thể khác.

 1. Đăng nhập trang web của điện thoại IP

Đăng nhập trang web của điện thoại IP
 • Tên người dùng: admin

 • Mật khẩu mặc định: admin

 1. Nhấn vào tab Account để thiết lập thông tin tài khoản SIP

Đăng nhập trang web của điện thoại IP
 • Account: Chọn chỗ để thêm tài khoản SIP

 • Account Active: Chọn Yes

 • Label: Đặt tên bạn muốn xuất hiện trên màn hình điện thoại

 • SIP User ID: Điền số máy nhánh

 • Authenticate ID: Điền số máy nhánh đăng ký

 • Authenticate Password: Điền mật khẩu của số máy nhánh

 • Name: Đặt tên bạn muốn xuất hiện trên màn hình của điện thoại khác khi gọi ra

 • Port: Điền cổng của máy chủ đăng ký CCALL

Cấu hình xong chọn SAVE

 1. Vào tab Profile để thiết lập thông tin máy chủ đăng ký

Đăng nhập trang web của điện thoại IP
 • Primary SIP Server: Điền tên miền PBX của bạn

 • Outbound Proxy: Điền IP của máy chủ đăng ký CCALL

Cấu hình xong chọn SAVE

 1. Sau khi thiết lập đúng thông tin mục Account Status sẽ hiện Registered

Đăng nhập trang web của điện thoại IP

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời, qua: