Webphone

Cách khắc phục các lỗi thường gặp khi dùng WebPhone

1. Các trường hợp về cuộc gọi và âm thanh

Bấm vào biểu tượng ổ khóa phía bên trái link Web => Allow

Nếu không hiển thị như hình thì bấm Site setting để mở => reload

_images/tong-hop-loi-webphone1.png

Cho phép các setting cần thiết:- Camera, Microphone,Notifications, Sound, …

_images/tong-hop-loi-webphone2.png

Hoặc có thể vào link https://test.webrtc.org để kiểm tra

Bấm START để bắt đầu kiểm tra.

_images/tong-hop-loi-webphone3.png

Nếu tích (v) hết như hình là Loa, mic có tín hiệu

_images/tong-hop-loi-webphone4.png

2. Trường hợp không gọi được ta tiến hành xóa cache trên browser.

Bước 1: Logout tài khoản Web CRM

Bước 2: Settings => Privacy and security => Clear browsing data

_images/tong-hop-loi-webphone5.png

Bước 3: Tích chọn Cookies and orther site data => Clear data

_images/tong-hop-loi-webphone6.png

Bước 4: Login lại và thực hiện cuộc gọi

3. Hạn chế mở nhiều tab phần mềm CRM

Các trang web “động” (là những web liên lạc và gửi yêu cầu liên tục tới server, đặc biệt là những web có tính năng auto refresh) sẽ sử dụng băng thông liên tục và làm chậm tốc độ Internet.

Nếu bạn mở nhiều tab thì mỗi tab sẽ ăn một lượng RAM nhất định và nếu số lượng này quá nhiều, nó sẽ khiến cho RAM bị quá tải và làm chậm toàn bộ hệ thống, bao gồm luôn cả khả năng tải trang và file web của trình duyệt.


Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời, qua: