Quản trị người dùng

Thêm người dùng và nghe ghi âm máy nhánh cụ thể

 1. Vào trang quản trị tổng đài CCALL với tên miền: https://pbxhcm037.epacific.net

Note

Mỗi tên miền và tên tài khoản người dùng/mật khẩu của khách hàng là khác nhau. Thông tin này sẽ được cấp khi khách hàng sử dụng dịch vụ của Tổng đài CCALL Cloud.

đăng ký tài khoản máy nhánh
 • Tên người dùng: admin@[tên miền tổng đài của khách hàng]

 • Mật khẩu: Điền mật khẩu đăng nhập

 1. Tại trang quản trị Tổng đài CCALL → AccountsUser Manager

đăng ký tài khoản máy nhánh
 1. Chọn nút plus để tạo tài khoản mới

đăng ký tài khoản máy nhánh
 • Username: Đặt tên tài khoản

 • Password: Tạo mật khẩu

 • Confirm Password: Điền lại mật khẩu

 • Email: Điền email người dùng

 • Group: Chọn quyền user

Note

Chọn Create Account để tạo tài khoản

 1. Sau khi hoàn thành sẽ được một tài khoản mới như hình

đăng ký tài khoản máy nhánh
 1. Tiếp tục truy cập tới AccountsExtensions

đăng ký tài khoản máy nhánh
 1. Chọn máy nhánh muốn người dùng nghe ghi âm và thêm tài khoản tương ứng

đăng ký tài khoản máy nhánh
 1. Đăng nhập bằng tài khoản người dùng vừa tạo với cú pháp tương tự bước 1 nhưng thay tên và mật khẩu

đăng ký tài khoản máy nhánh
 1. Người dùng sẽ chỉ nghe được những cuộc gọi của máy nhánh được gán

đăng ký tài khoản máy nhánh

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời, qua: