Máy chủ CCALL Softphone

Đăng ký tài khoản sử dụng cho Softphone Client

  1. Vào trang quản trị CCALL Softphone với tên miền https://server.ccall.vn/ để tiến hành đăng ký tài khoản máy nhánh.

Note

Tài khoản người dùng/mật khẩu của khách hàng là khác nhau. Thông tin này sẽ được cấp khi khách hàng sử dụng dịch vụ của Tổng đài CCALL Cloud.

đăng ký tài khoản máy nhánh
  1. Sau khi đăng nhập thành công. Vào mục Quản lý UserThêm mới.

Quản lý User
  1. Điền thông tin tài khoản

Điền thông tin tài khoản
  1. Tạo máy nhánh cho User. Vào mục Quản lý máy nhánhThêm mới

Tạo máy nhánh
  • User: Chọn tài khoản User vừa tạo.

  • Username: Điền số máy nhánh.

  • Domain: Để mặc định.

  • Password:Điền mật khẩu của máy nhánh.

Sau khi điền các thông tin phía trên xong chọn Thêm mới để tạo.

  1. Chọn máy nhánh online hoặc offline thì ta sẽ chọn mục Active/Inactive ở phía bên phải.

Chọn máy nhánh

Máy chủ Push đảm bảo nghe cuộc gọi đến khi điện thoại ở chế độ standy

Đang cập nhật


Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời, qua: