Hướng dẫn cấu hình điện thoại Fanvil

Để lắp đặt thiết bị điện thoại IP Phone bạn tham khảo Hướng dẫn lắp đặt điện thoại Fanvil, sau khi hoàn thành việc lắp đặt bạn cần khai báo thông tin cấu hình cho thiết bị. Nhấn OK 2 lần để có địa chỉ IP của thiết bị. Ví dụ như trong hình: 2 IP: 10.0.0.104

Trong trường hợp mục 2 IP: Negotiating bạn cần kiểm tra lại dây mạng kết nối với điện thoại, modem, switch, . . . hoặc thiết bị cấp DHCP của hệ thống mạng LAN.

Sử dụng máy tính kết nối cùng mạng LAN với thiết bị điện thoại IP Phone, bật trình duyệt web và truy cập vào trang cấu hình của điện thoại IP Phone thông qua địa chỉ IP của thiết bị đó. Trong trường hợp này IP của thiết bị là 10.0.0.104, đăng nhập với thông tin User / Password: admin / admin.

Bấm vào tab Line bên trái **được khoanh tròn như hình để tiếp tục cấu hình cho thiết bị.

Bạn cần khai báo các thông tin như hình để có thể hoàn thành đăng ký máy nhánh nội bộ cho thiết bị điện thoại IP Phone:

  • Username: Số máy nhánh nội bộ (Extension)

  • Display name: Tên người sử dụng (Đặt theo tên người sử dụng)

  • Authentication Name: Số máy nhánh nội bộ (Extension)

  • Authentication Password: Mật khẩu tương ứng của máy nhánh (Password extension)

  • SIP Proxy Server Address: Domain tổng đài của bạn

  • SIP Proxy Server Port: 5060

  • Backup Proxy Server Address: 125.212.229.3

  • Backup Proxy Server Port: 5060

  • Outbound proxy add.: 210.211.108.3

  • Activate: Tích như hình

Sau đó nhấn Apply để lưu lại cấu hình.

Lưu ý: Thông tin cấu hình được gửi cho bạn thông qua email kích hoạt tài khoản khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ CCALL Cloud.

Line Status: Registered báo đăng ký thành công

Hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại: 1900 1563 hoặc qua email: [email protected] để được tư vấn chi tiết.